Sejm

Kategoria:

Logo

Opis projektu:

Projekt logo dla Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.   

Celem Konkursu było zaprojektowanie oryginalnego znaku graficznego (logo) Sejmu, nawiązującego do charakteru jednostki, spełniającego jednocześnie rolę promocyjną oraz informacyjną. 

Projekt logotypu przygotowany zgodnie z wymaganiami organizatora konkursu.

Konkurs nie został rozstrygnięty, organizator nie wybrał zwyciężcy. 

Termin: Marzec 2010

Sejm
Sejm